Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i én spesifikk periode av litteraturhistorien eller studeres på tvers av historiske perioder. Med utgangspunkt i et nærmere definert litterært pensum kan temaet være enten historisk eller systematisk. Temaene varierer fra semester til semester. Mer spesifikk informasjon om det aktuelle tema finnes på semestersiden.

Pensum består av i alt tolv verk, hvorav minimum tre og maksimum fire er av teoretisk art (150-200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk.)

Emnet finnes også i en ti-poengsversjon med kode LIT4340A. Ti-poengsversjonen har krav om et mindre pensum og en kortere semesteroppgave.

Tema for undervisningen høstsemesteret 2017 finner du her.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • dypere innsikt i et spesifikt litterært emne
  • evne til å bruker denne kunnskapen i en analyse av litterære verk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Emnet LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer eller LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt i bachelorgraden, eller tidlig i masterstudiet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LIT4340A – Litterært tekststudium I

Undervisning

Undervisningen til ti- og tyve-poengsversjonen av emnet gis under ett. Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer to lese-/skriveuker, i alt tolv uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av semesteret skal det gis en muntlig presentasjon av et utkast til semesteroppgaveen. Utkastet kommenteres av faglærer. Det er ikke mulig å fremstille seg til eksamen før utkastet er presentert og kommentert.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på 18 sider (á 2300 tegn uten mellomrom). Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Tema for oppgaven bestemmes i samråd med faglærer.

 

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Alternerer med LIT4360B, som gis hver vår.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk