Penum/læringskrav

  • NB: Tekster merket med * finnes i kompendium.

 

SKJØNNLITTERATUR OG ESSAYS

*E.T.A. Hoffmann. “My Cousin’s Corner Window”. The Golden Pot and Other Tales. Overs. Ritchie Robertson. Oxford: Oxford University Press, 2000, s. 377-401.

Honoré de Balzac. Tapte illusjoner. Overs. Birger Huse. Oslo: Aschehoug, 2000. [Tilgjengelig via bokhylla.no]

*Edgar Allan Poe. “The Murders in the Rue Morgue”. Selected Tales: Edgar Allen Poe. London: Penguin Books, 2004, s. 118-153. 

*Edgar Allan Poe. “The Man of the Crowd”. Introduction to Poe. Red. E. W. Carlson. Glenview, Ill.: University of Connecticut, 1967, s. 57-64.

Charles Baudelaire. Prosadikt. Overs. Tore Stuberud. Rakkestad : Valdisholm, 1993.

*Charles Baudelaire. “Det moderne livs skjønnhet”. Kunsten og det moderne liv. Overs. Arne Kjell Haugen. Oslo: Solum, 1988, s. 101-121.

Walter Benjamin. “Barndom i Berlin– rundt 1900”. Enveiskjøring; Barndom i Berlin– rundt 1900. Overs. Henning Hagerup og Bjørn Aamodt. Oslo: Aschehoug, 2000, s. 89-177. [Tilgjengelig via bokhylla.no]

*Virginia Woolf. “Street Haunting: A London Adventure”. Selected Essays. Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 177-187.

André Breton. Nadja. Overs. Richard Howard. New York: Grove Press, 1994.

*Sophie Calle. “Suite Venetienne”. Double Game, London: Violette Editions, 1999, s. 76-121.

Cora Sandel. Albertine og friheten. Oslo: Gyldendal, 2002.

I tilllegg: 2 selvvalgte verk.

 

TEORI

Walter Benjamin. The Writer of Modern Life: Essays on Charles Baudelaire. Overs. Howard Eiland [et al.]. Cambridge, Mass:  Harvard University Press, 2006, s 30-212.

*Walter Benjamin. “Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligensia”. Selected Writings. Vol. 2, del 1, 1927-1930. Red. Michael W. Jennings [et al]. Cambridge, Mass: Belknap Press, 2005, s. 207- 221.

*Georg Simmel. “The Metropolis and Mental Life”. The Blackwell City Reader. Red. Gary Bridge og Sophie Watson, Chickester: Wiley-Blackwell, 2010, s. 103-110.

Susan Buck-Morss. “The Flaneur, the Sandwichman, and the Whore: The Politics of Loitering”. New German Critique, nr. 39, 1986, s. 99-140. [Tilgjengelig via JSTOR]

*Anne Friedberg. “The Mobilized and Virtual Gaze in Modernity: Flâneur/Flâneuse”. Windows Shopping: Cinema and the Postmodern. Berkeley: University of California, 1993, s. 15-40.

*Jaques Rancière. “Mechanical Arts and the Promotion of the Anonymous”. The Politics of Aesthetics, overs. Gabriel Rockhill, London: Continuum, 2004, s. 31-34.

Tom Gunning. ”From the Kaleidoscope to the X-ray: Urban Spectatorship, Poe, Benjamin, and Traffic in Souls (1913)”. Wide Angle, 19.4, 1997, s. 25-61.

<http://www.pitzer.edu/academics/faculty/lerner/wide_angle/19_4/194gunning.htm>. Nedlastet 10.04.2013

*Jonathan Crary. “Modernity and the Problem of the Observer”. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge, Mass.: MIT Press, s. 1-24.

*Raymond Williams. “Metropolitan Perceptions and the Emergence of Modernism”. Modernism/Postmodernism, red Peter Brooke. London: Longman, 1992, s. 82-94.

Susan Buck-Morss. The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991, s. 1-201.

 

NOTABENE:

  • De som behersker fransk og/eller tysk, bør legge opp franske/tyske verker på originalspråket. Pålitelige utgaver finnes frem til på egenhånd.

 

  • Øvrige tekster kjøpes eller lånes på biblioteket. Andre utgaver enn de oppgitte kan benyttes dersom de er pålitelige.
Publisert 19. apr. 2013 13:43 - Sist endret 7. apr. 2020 13:39