Pensum/læringskrav

Skjønnlitteratur

Jane Austen, Mansfield Park (1814)

Honoré de Balzac, Eugénie Grandet (1833)

Charles Dickens, Bleak House (1851–52)

George Eliot, Middlemarch (1871–72)

Christian Krogh, Albertine (1886)

Knut Hamsun, Sult (1890)

 

Teori

Suzanne Keen, Empathy and the Novel (Oxford: Oxford UP, 2007)

 

Artikler/bokkapitler tilgjengelig i Canvas:

Per Thomas Andersen, «Fortelling og følelse i Dostojevskijs Brødrene Karamasov», i Fortelling og følelse. En studie i affektiv narratologi, Oslo: Universitetsforlaget, 2016, s. 39–85.

Terence Cave, “Cognitive Conversations”, i Thinking with Literature, Oxford: Oxford UP, 2016, s. 12–31.

George Eliot, “The Natural History of German Life”, i (red. Byatt & Warren), Selected Essays, Poems and other Writings, London: Penguin, 1990, s. 107–139.

Martha Nussbaum, «Den narrative forestillingsevne», i (red. Engelstad), Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne. Oversatt av Agnete Øye. Oslo: Pax, 2016, s. 25–57.

Sianne Ngai, ”introduction”, i Ugly Feelings, , Cambridge Mass.: Harvard University Press, 2005, s. 1-37.

Adam Smith, ”Of Sympathy”, i The Theory of Modern Sentiments [1759], London:Penguin, 2009, s. 13-54.

Frederik Tygstrup, ”Affekt og rum”, Kultur & Klasse, 116/2013, s. 17–32.

Raymond Williams ”Følelsesstrukturer”, Kultur & Klasse, 116/2013, s. 11–16.

Publisert 20. mai 2019 11:21 - Sist endret 20. mai 2019 11:21