Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den sørafrikanske roman inviterer til en reise inn i en nasjonallitteratur som aktualiserer forholdene mellom estetikk, etikk og politikk. Sentrale spørsmål angår forholdet mellom ansvar og frihet i litteraturen. Er et kolonispråk egnet som redskap for å fortelle lokale fortellinger? Og på hvilken måte bør litteratur stå i forhold til historien? Selve kategorien nasjonallitteratur er dessuten under press i et multikulturelt land med elleve nasjonalspråk til kategorien nasjonallitteratur og sørafrikansk prosa. Sentralt i emnet står undersøkelsen av hva som skjer med et lands litteratur når landet gjennomgår slike voldsomme endringer som Sør-Afrika gjennomgikk i 1994, da landet ble et demokrati. Vi leser verk av sørafrikanske forfattere som J.M. Coetzee, Zakes Mda og Njabulo S. Ndebele, og ser på blandingssjangre som journalist og poet Antjie Krogs beretning fra Sannhetskommisjonens arbeid og et utvalg av tekstene som ble publisert i magasinet Drum.

Pensum består av fem-seks litterære verk og 300-400 sider teori. (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk.) Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Emnet finnes også i en 20-studiepoengsvariant med emnekode LIT4379

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i et spesifikt litterært emne. Det åpner for forståelse av litteraturens egenart og av fortolkningsmessige prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Deltakelse på emnet krever opptak på masterprogrammet i Litteraturstudier eller Estetiske studier. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Seminarundervisningen forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 20 studiepoengsvarianten av emnet: LIT4379.

Undervisning

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt, og at de presenterer et utkast til semesteroppgave muntlig i løpet av seminaret. Faglæreren kommenterer utkastet.

Ti- og tyve-poengsversjonen av emnet har undervisningen felles.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave som skal inneholde litterær analyse. Temaet for oppgaven bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på cirka ni sider á 2300 tegn uten mellomrom (totalt ca. 20.000 tegn), inkludert litteraturliste og fotnoter. Sistnevnte skal utformes i henhold til gitte normer. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Sammen med oppgavene som leveres til bedømming, leverer studenten et eksemplar av Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Våren 2010

Eksamen

Våren 2010

Undervisningsspråk

Norsk