Dette emnet er nedlagt

LIT4369 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4361-79 er et litterært emne som kan hentes fra én spesifikk periode i litteraturhistorien, eller studeres på tvers av historiske perioder. Med utgangspunkt i et nærmere definert litterært korpus, kan emnestudiet slik være historisk eller systematisk.

Seminaret våren 2006 behandler først og fremst den moderne reiselitteraturen ut fra forfattere som Cora Sandel, Harry Martinson, Robert Byron, Nicolas Bouvier, Elias Canetti, Robyn Davidson og Ryszard Kapuscinski, men det tar også opp samtidige norske eksempler. Seminaret diskuterer reiselitteraturens posisjon i det litterære feltet og nærmer seg det som er reiselitteraturens fremste ærend; møtet med det fremmede.

Emnet finnes også i en 10-studiepoengsversjon med kode LIT4349.

Pensum består av i alt 12 verk, hvorav minimum 3 og maksimum 4 er av teoretisk art (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk). Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en dypere forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og settes i stand til å demonstrere teoretiske innsikter i praktisk litterær analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det kreves opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak.

Enkeltemnestudenter har ikke adgang til dette emnet.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgang ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med LIT4349 Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen, 10 sp.

Undervisning

Seminarundervisning med 24 timer og lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker. Undervisningen er felles med tilsvarende 10-studiepoengsemne. Den er basert på at studentene deltar aktivt og at de presenterer utkast til semesteroppgaven muntlig eller skriftlig i løpet av seminaret. Denne kommenteres av faglærer. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en kvalifiseringsoppgave, skrevet på norsk eller et annet skandinavisk språk (se nedenfor), som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for oppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert av faglærer innen fastsatt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Semesteroppgaven skal være ca 12 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer Den leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamen i dette emnet gis bare i undervisningssemesteret.

Eksamensspråk

Målform: norsk (bokmål, nynorsk) eller et annet skandinavisk språk. Sentrale europeiske språk kan brukes etter søknad til instituttet på forhånd.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2006

Eksamen

Vår 2006

Undervisningsspråk

Norsk