Dette emnet er nedlagt

LIT4374 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4361-79 er et litterært emne som kan hentes fra én spesifikk periode i litteraturhistorien, eller studeres på tvers av historiske perioder. Med utgangspunkt i et nærmere definert litterært korpus, kan emnestudiet slik være historisk eller systematisk.

Høsten 2007 handler emnet om litterær journalistikk. 1960-tallets nyjournalistikk, som utforsket grensene mellom journalistikk og litteratur, var langt fra ”ny”. Litteratur og presse har hatt nære forbindelser gjennom pressens 400 år lange historie. I dette emnet skal vi undersøke samspillet mellom litteraturens og journalistikkens sjangere og temaer, og mellom presse og bokmarked i et historisk perspektiv. Pensum vil inneholde både «litterær journalistikk», «journalistisk litteratur», litteratur publisert i pressen, og teori knyttet til dette. Sentrale problemstillinger vil være fortellerens rolle, narrative strukturer, forholdet mellom fakta/fiksjon, publiseringskontekst og lesning. Vi leser tekster utgitt i aviser og tidsskrifter fra 1700-tallet til i dag, deriblant av Defoe, Dickens, Collett, Vinje, Baudelaire, Twain, Thurber, Woolf, Capote og Wolfe.

Emnet finnes også i en 10-studiepoengsversjon med emnekode LIT4354

Pensum består av i alt 12 verk, hvorav minimum 3 og maksimum 4 er av teoretisk art (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk). Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Kurset vil gi deg kunnskap om litteraturens og journalistikkens felles historie, og mulighet til å utforske og problematisere hva litteratur og journalistikk er. Du vil også lære å se lesning og produksjon av tekster fra ulike medier og sjangere i sammenheng. Kurset vil være nyttig for arbeid blant annet innen bokbransje og journalistikk i ulike medier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 10-studiepoengsversjonen med emnekode LIT4354

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 10 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Den er basert på at studentene deltar aktivt og at de presenterer utkast til semesteroppgaven muntlig i løpet av seminaret. Denne kommenteres av faglærer. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum. Undervisningen er felles med
10-studiepoengsversjonen med emnekode LIT4354

Eksamen

Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert av faglærer innen fastsatt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Semesteroppgaven skal være ca 12-15 sider à 2300 tegn uten mellomrom.

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. "Les her": http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO..

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet kan kun avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk