Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

15. november

Eksamensordning

Semesteroppgave

Innleveringsfrist: 29. november kl. 14:00

Semesteroppgaven leveres i emnets fellesrom i Fronter innen kl. 14.00 på innleveringsdagen.

Før du leverer, må du lese igjennom Universitetets ikke-fuskerklæring og godta denne ved å klikke i boksen. Deretter kan du laste opp besvarelsen din.

Besvarelser som ikke leveres i riktig innleveringsmappe eller innen fristen, vil ikke bli antatt til sensur. Hvis du får problemer med å levere må du kontakte eksamenskonsulenten snarest mulig.

Husk at besvarelsen skal være anonym, kandidatens navn skal ikke brukes, kun kandidatnummer.

Besvarelsens forside skal inneholde: 1) kandidatnummer (fire siffer, hentes fra StudentWeb). 2) emnekode og emnenavn 3) semester og år 4) oppgavens tittel.

Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannen linjeavstand. I topptekstfeltet skriver du kandidatnummer, emnekode og semester. Husk også at alle sider skal nummereres.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.