Pensum/læringskrav

Undervisningen tar utgangspunkt i 4380 (10-poengsvarianten). For 4381 (20 poeng) kommer et ekstra valgfritt pensum, se emnebeskrivelsen. Som teoretisk tilleggspensum anbefales (ed. Aschcroft, Griffith, Tiffin), The Post-Colonial Studies Reader, 2nd Edition. Routledge, 2006

Skjønnlitteratur:

Daniel Defoe, Robinson Crusoe

Jean Rhys, Wide Sargasso Sea

Tayeb Salih, Trekket mot nord

Arundhati Roy, The God of Small Things

Vigdis Hjort, Snakk til meg

Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah

 

Teori:

(ed. D’haen, Domínguez, Thomsen), World Literature: A Reader, Routledge, 2013

Publisert 17. juni 2014 13:57