Beskjeder

Publisert 19. mai 2016 14:16

Alle må holde et innlegg knyttet til semesteroppgaven, og det forventes også at studentene bidrar med presentasjoner utover dette. Undervisningen tar i hovedsak utgangspunkt i 10-poengsvarianten av kurset. Studenter som velger 20-poengsvarianten av kurset, vil få hjelp til å legge opp det nødvendige tilleggspensum.