Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 21. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 30. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Én muntlig presentasjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 16:36