Pensum/læringskrav

a) romaner:

Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719)

Tayeb Salih, Trekket mot nord (1966)

Chinua Achebe, Things fall apart (1958)

Arundhati Roy, The god of small things (1997)

b) noveller, korttekster og lyrikk (ca. 100s)

Lu Xun, "Godt nyttår!"(1924), overs. av Vibeke Børdahl og Liu Pai-shah, Elisabeth Aasen (red): Fortellinger fra fjerne strøk, Oslo, 1978, s. 56-78

Gabriel Garcia Marquez, "Den utrolige og sørgelige historien om den troskyldige Eréndira og hennes hjerteløse bestemor", (1972) overs. av Kjell Risvik, Den utrolige og sørgelige historien om den troskyldige Eréndira og hennes hjerteløse bestemor, Oslo, 1979, s. 78-137

Hanan Al-Shaykh: "En pike ved navn Eplemor", (1982), overs. av Gunvor Mejdell, Gunvor Mejdell og Sabry Hafez (red): Den arabiske verden forteller, 1997 s. 327-334

Toni Morrison, "Recitatif" (1983), Baraka, Amiri et al. (red): Confirmation. An Anthology of African American Women, Quill, 1983, s. 243-261

Baha Tahir, "I går drømte jeg om deg" (1984), overs. av Gunvor Mejdell, Gunvor Mejdell og Sabry Hafez (red): Den arabiske verden forteller, 1997, s. 149-169

Maryam Azimi, "Bare navn", "Eneste datter", "Fanget", gjendiktet av Inger Elisabeth Hansen, Det brente hjertet, Oslo 1999, s. 16-35

c) teori (ca. 300 s)

*Moore-Gilbert, Bart et.al. (red), 1997, Postcolonial Criticism, New York & London 1997.

Fra denne antologien hentes:

Bart Moore-Gilbert, Gareth Stanton og Willy Maley: "Introduction" (72s)

Aime Césaire: "From Discourse on Colonialism" (18s)

Frantz Fanon: "On National Culture" (21s)

Chinua Achebe: "An Image of Africa: Racism in Conrad's Heart of Darkness" (14s)

Gayatri C. Spivak: "Three Women's Texts and a Critique of Imperialism" (21s)

Homi K. Bhabha: "'Race', Time and the Revision of Modernity" (25s)

bell hooks: "Revolutionary Black Women: Making Ourselves Subject" (19s)

Abdul JanMohamed & David Lloyd: "Toward a Theory of Minority Discourse" (14s)

*I kompendium:

Abel, Elisabeth:"Black Writing, white Reading: Race and the Politics of Feminist Interpretation" (1993). Feminisms, red. Warhol, Robyn R. og Diane P. Herndl, Basingstoke 1997, s. 827- 852 (25s)

Auerbach, Eric: "Philologie der Weltliteratur", Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, Bern og München 19676, s. 301-310 (10s)

Birus, Hendrik: "The Goethean Cencept of World Literature and Comparative Literature", CLCWeb: Compararie Literature and Culture: A WWWeb Journal, (4s)

Eckermann, J.P.: Samtal med Goethe under hans sista levnadsår, "Onsdagen den 31. januari 1827", Stockholm, 1961, s. 227-232

Guillén, Claudi: The Challenge of Comparative Literature, overs. av Cola Franzen, Cambridge, Massachusetts & London 1993, s. 24-32 og s. 37-45 (kap. 4 "Romantic Ideals" og 6 "Weltliteratur") (17s)

Hassan, Waïl S. "World Literature in the Age of Globalisation: Reflections on an Anthology", College English, Vol. 63, Number 1, September 2000, s. 38-47

Said, Edward W: "Innledning", Orientalismen, overs. av Anne Aabakken, Oslo 1994, s. 11- 39

Følgende bøker må skaffes (kjøpes eller lånes):

Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719)

Chinua Achebe, Things fall apart (1958)

Arundhati Roy, The god of small things (1997)

Tayeb Salih, Trekket mot nord (1966)

Moore-Gilbert, Bart et.al. (red): Postcolonial Criticism, New York & London, 1997.

De øvrige tekstene blir kopiert i kompendier, tilgjengelig i Akademika:

LIT4380/4381 del 1: noveller, kortekster, lyrikk og

LIT 4380/4381 del 2: teori

Publisert 7. mars 2005 19:40