Dette emnet er nedlagt

LIT4386 – Litteratur og sykdom

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette tverrfaglige emnet retter seg mot helsefagvitenskapsstudenter med interesse for skjønnlitterære tekster som tematiserer sykdom. Særlig vil litteraturens evne til å formidle den subjektive erfaringen med sykdom trekkes inn.

I seminaret vil vi diskutere hvordan litteraturen har berørt og artikulert en rekke diagnoser, og hvilken betydning dette har for vår forståelse av sykdom. I denne sammenhengen vil møtet mellom humanistiske og naturvitenskapelige fag bli aktualisert. Helsefagvitenskapelig sett er en litterær synsvinkel interessant, fordi litterær iscenesettelse av sykdom representerer en type erfaring som angår spørsmål om hva kunnskap er; spørsmål som ikke bare er av akademisk interesse, men som kan være viktige i klinisk praksis.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i sykdom som litterært emne, og utvikler forståelse for ulike måter å nærme seg dette på metodisk og teoretisk. Deltakerne lærer å reflektere over hvordan litteratur iscenesetter sykdom estetisk og hvorledes ulike diagnoser tenderer mot ulike estetiske uttrykk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene og HELSEF4200 - Forskningsmetoder og forskningsetikk evt. parallelt

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger i seminargruppe, i alt sju ganger i løpet av første halvdel av semesteret. Undervisningen er felles med LIT2360: Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: Litteratur og sykdom, beregnet på studenter i allmenn litteraturvitenskap.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er muntlige 20-minutters innlegg med påfølgende diskusjon i seminargruppen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Eksamen

Høst 2011

Undervisningsspråk

Norsk