Pensum/læringskrav

PROSJEKTBESKRIVELSE

Forslag til disposisjon

1. Arbeidstittel

2. Innledning: emnet og målet for undersøkelsen

Hva slags undersøkelse?

Hvilke tekster skal undersøkes?

I hvilken hensikt?

Har dette vært undersøkt før?

3. Primærtekstene (materialet og materialets begrensninger)

Kontekstualisering i tid og forfatterskap

Utgaver (evt. tekstkritiske problemer)

Begrunnelse for tekstutvalget

4. Problemstilling

Hvilke spørsmål skal (og kan) stilles til materialet?

Hva slags lesning eller tolkning er det som skal gjennomføres?

Redegjørelse for teoretiske og/eller metodologiske problemstillinger og forutsetninger

5. Personlige forutsetninger

Faglig bakgrunn

Språkkunnskaper (nødv. for lesing av primær- og sekundærtekster)

6. Foreløpig litteraturliste (vedlegg til pkt. 2–4)

A. Primærtekster

B. Sekundærlitteratur (analytisk og historisk)

C. Teori og metode

Omfang: ca. 2 sider

Publisert 24. okt. 2006 10:37 - Sist endret 28. nov. 2006 11:09