Pensum/læringskrav

PROSJEKTBESKRIVELSE

Forslag til disposisjon

1. Arbeidstittel

2. Innledning: emnet og målet for undersøkelsen

Hva slags undersøkelse?

Hvilke tekster skal undersøkes?

I hvilken hensikt?

Har dette vært undersøkt før?

3. Primærtekstene (materialet og materialets begrensninger)

Kontekstualisering i tid og forfatterskap

Utgaver (evt. tekstkritiske problemer)

Begrunnelse for tekstutvalget

4. Problemstilling

Hvilke spørsmål skal (og kan) stilles til materialet?

Hva slags lesning eller tolkning er det som skal gjennomføres?

Redegjørelse for teoretiske og/eller metodologiske problemstillinger og forutsetninger

5. Personlige forutsetninger

Faglig bakgrunn

Språkkunnskaper (nødv. for lesing av primær- og sekundærtekster)

6. Foreløpig litteraturliste (vedlegg til pkt. 2–4)

A. Primærtekster

B. Sekundærlitteratur (analytisk og historisk)

C. Teori og metode

Omfang: ca. 2 sider

Publisert 19. okt. 2011 09:43 - Sist endret 25. nov. 2011 14:08