Beskjeder

Publisert 18. aug. 2007 17:25

NB! Alle MÅ møte første gang, Onsdag 5. september, for fordeling av oppgaver. Etter dette første møtet vil detaljert plan for seminaret (i perioden 24. oktober til 14. november) bli publisert på classfronter. CR