Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. november

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 2. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kapittelutkast og kommentar til utkast. Ikke obligatorisk oppmøte H20, men vi anbefaler sterkt at du møter til samlingen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 20:36