Pensumliste

OBS! Det kan bli nødvendig å foreta endringer i primærtekstpensumet, alt avhengig av hvor mange studenter som melder seg på emnet. Hvis noen vil bruke sommerferien til forhåndslesing av pensum, kan følgende anbefales:

Av primærtekstene:

J.M. Coetzee, In the Heart of the Country

Hergé, Tintin i Kongo

Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom’s Cabin

Av teori og historie:

Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak, «Introduktion» til Boghistorie

Utdragene fra Gérard Genettes Paratexts

Primærtekster

Bjørnson, Bjørnstjerne, «Faderen», Nya nordiska Dikter och Skildringar af finska, danska, norska och     svenska Författare, utg. Axel Kullberg, Sth. 1859, s. 146–49 (3 s.)

——,   «Faderen», Smaastykker, Kbh. 1868, s. 23–26 (3 s.)

——,   «Faderen», Fortellinger, utg. Hanne Lillebo, Oslo 2000, s. 263–67 (3 s.)

——,   «Sang for Norge» », i Jon Gunnar Jørgensen, Anne Jorunn Kydland Lysdahl og Vigdis Ystad,      Historien om «Ja, vi elsker», Oslo 2002

Carver, Raymond, «Neighbors», i Jon Haarberg m.fl. (red.), Korttekster. En antologi, Oslo 2000, s. 310–            15 (6 s.)

——,   «Neighbors», i Carver. Collected stories, utg. William Stull og Maureen Carroll, New York          2009 (6 s.)

Catull, dikt 16 («Jeg skal ta dere»), i Samlede dikt, overs. Johann Grip og Henning Hagerup, Oslo             1996, s. 23 (1 s.)

Coetzee, J.M., In the Heart of the Country, London 1977 og senere (177 s.)

Dass, Petter, «Herre Gud, ditt dyre navn og ære», i Katekismesanger, utg. Jon Haarberg, Oslo 2013 (3 s.)

Hergé, Tintin i Kongo [1931], leses i norsk, dansk, engelsk eller fransk utgave

Krog, Peder, «Censura» til Petter Dass’ Katekismesanger, utg. Jon Haarberg, Oslo 2013  (1 s.)

Krohn, Johan, «Du grønne, glitrende tre», Julesanger.no (1 s.)

Lazarus, Emma, «The New Colossus», i Bornstein 1999 (se nedenf., under Teori og historie)

Lindstrøm, Merethe, «Nede i kjelleren», Jeg kjenner dette huset, Oslo 1999, s. 54–66 (13 s.)

Steenbuch, Hans, «Censura» til Petter Dass’ Katekismesanger, utg. Jon Haarberg, Oslo 2013 (1 s.)

Stowe, Harriet Beecher, Uncle Tom’s Cabin [1852], London: Vintage, 2015, evt. en adaptert engelsk eller norsk utgave

Vinje, A.O., «Korrespondance» i Drammens Tidende nr 131 (9. juni) 1854 (3 s.)

«Blåmann» i Den store barnesangboka, utg. Astrid Holen, Oslo 2014, s. 28 (1 s.)

Wandal, Hans, «Samtykke til Trykken» av Thomas Kingo, Aandelige Siunge-Koors Første Part (1674), i Saml. Skrifter, utg. Hans Brix, Paul Diderichsen og F.J. Billeskov Jansen, bd 3, Kbh. 1975, s. 4 (1 s.)

 

Teori og historie (490 s.)

OBS! Umerkede tekster foreligger i kopisamling fra Unipub.

Tekster merket med stjerne er tilgjengelige i digital versjon.

Tekster merket med kors er av juridiske grunner for omfangsrike til å kunne innlemmes i kopisamlingen.

 

Appel, Charlotte, Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, bd 1, Kbh. 2001, utdrag fra kap. 10: «Øvrigheden og det trykte medium», avsn. «Censur og andre former for indgreb», s. 367–71, og «Onde bøger og gode bøger gennem to århundreder», s. 448–53 (11 s.)

Bjerring-Hansen, Jens og Torben Jelsbak, «Introduktion», Boghistorie, red. Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak, Århus 2010, s. 7–40 (33 s.)

*Bornstein, George, «How to read a page», Studies in the literary imagination 32 (1999), s. 29–58 (30 s.)

Bryant, John, The Fluid Text. A Theory of Revision and Editing for Book and Screen, Ann Arbor, MI 2002, kap. 5: «Readers and Revision», s. 88–111 + 186–87 (25 s.)

Darnton, Robert, «What Is the History of Books» [1982], Books and Society in History, red, Kenneth E. Carpenter, New York 1983, s. 3–26 (23 s.)

«The Forgotten Middlemen of Literature», The kiss of Lamourette. Reflections in cultural history, New York 1990, kap. 8, s. 136–53 + 363–64 (17 s.)

Ferry, Anne, Tradition and the Individual Poem. An Inquiry into Anthologies, Stanford 2001, kap. 1: «Anthologies as a kind», s. 13–38 (25 s.)

†Genette, Gérard, Paratexts. Thresholds of interpretation [1987], overs. Jane E. Lewin, Cambridge 1997, kap. 1: «Introduction», s. 1–15 og kap. 2: «The publisher’s peritext», s. 16–36 (35 s.)Hanna, Ralf, «Annotation as Social Practice», Annotation and Its Texts, red. Stephen A. Barney, New York 1991, s. 178–84 (7 s.)

Haarberg, Jon, «Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass’ ‘Herre Gud, ditt dyre navn og ære’», Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1 (1998), s. 79–92 (14 s.)

«Kommentar eller lesning? Filologi, litteraturvitenskap og et dikt av Olaf Bull», Filologi og hermeneutikk, red. Odd Einar Haugen, Christian Janss og Tone Modalsli, Oslo 2007, s. 11–33 (22 s.)

Jørgensen, Jon Gunnar, «Kommentert utgave av teksten», i Jon Gunnar Jørgensen, Anne Jorunn Kydland Lysdahl og Vigdis Ystad, Historien om «Ja, vi elsker», Oslo 2002, s. 141–59 (15 s.)

†Kondrup, Johnny, Editionsfilologi, Kbh. 2011, kap. 9: «Kommentering», s. 369–420 (50 s.)

*Max, D.T., «The Carver Chronicles», The New York Times, 9. Aug. 1998 (10 s.)

McDonald, Peter «‘Not undesirable’. How J.M. Coetzee escaped the censor», The Times Literary Supplement, 19. mai 2000, s. 14–15 (7 s.)

McGann, Jerome, The Textual Condition, kap. 3: «The Socialization of Texts», Princeton 1991, s. 69–87 (18 s.)

McKenzie, D.F., Bibliography and the Sociology of Texts, kap. 1: «The Book as an Expressive Form» [1986], Cambridge 1999, s. 9–30 (21 s.)

Nøding, Aina, «Den siste mohikaner er ikke som før», Bokhistorie, red. Tore Rem, Oslo 2003, s. 205–24 (20 s.)

Parfait, Claire, The Publishing History of Uncle Tom’s Cabin, 1852–2002, Aldershot 2007, kap. 1: «From Inception to Serialization», s. 7–31 (24 s.)

Ravitch, Diane, The language police. How pressure groups restrict what students learn, kap. 8: «Literature: Forgetting the tradition», New York 2003, s. 112–32 (20 s.)

Rem, Tore, «Materialiteten», i Kristin Asdahl m.fl., Tekst og historie. Å lese tekster historisk, Oslo 2008, s. 135–74 (38 s.)

Sanders, Julie, Adaptation and Appropriation, Abingdon 2016, del 1: «Defining Terms», s. 17–41 (24 s.)

Publisert 2. juni 2017 11:34 - Sist endret 7. apr. 2020 14:08