Pensum/læringskrav

Litterære tekster

Coetzee, J.M., In the Heart of the Country, London 1977 og senere (177 s.). Vær obs på at teksten rommer et par overgrepsscener som kan virke støtende på noen.

Stowe, Harriet Beecher, Uncle Tom’s Cabin [1852], London: Vintage, 2015 (494 s.), evt. en adaptert engelsk- eller norskspråklig utgave.

I tillegg kommer noen kortere tekster som vil bli distribuert underveis i seminaret. 


Teori og historie (465 s.)

OBS! Umerkede tekster foreligger i kopisamling fra Unipub.
Tekster merket med stjerne (*) er tilgjengelige i digital versjon; to stjerner (**) refererer til Canvas.
Tekster merket med kors (†) er av juridiske grunner for omfangsrike til å kunne innlemmes i kopisamlingen.

Appel, Charlotte, Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, bd 1, Kbh. 2001, utdrag fra kap. 10: «Øvrigheden og det trykte medium», avsn. «Censur og andre former for indgreb», s. 367–71, og «Onde bøger og gode bøger gennem to århundreder», s. 448–53 (11 s.)

Bjerring-Hansen, Jens og Torben Jelsbak, «Introduktion», Boghistorie, red. Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak, Århus 2010, s. 7–40 (33 s.)

*Bornstein, George, «How to read a page», Studies in the literary imagination 32 (1999), s. 29–58 (30 s.)

Bryant, John, The Fluid Text. A Theory of Revision and Editing for Book and Screen, Ann Arbor, MI 2002, kap. 5: «Readers and Revision», s. 88–111 + 186–87 (25 s.)

Darnton, Robert, «What Is the History of Books» [1982], Books and Society in History, red, Kenneth E. Carpenter, New York 1983, s. 3–26 (23 s.)

**——, «The Forgotten Middlemen of Literature», The kiss of Lamourette. Reflections in cultural history, New York 1990, kap. 8, s. 136–53 + 363–64 (17 s.)

Ferry, Anne, Tradition and the Individual Poem. An Inquiry into Anthologies, Stanford 2001, kap. 1: «Anthologies as a kind», s. 13–38 (25 s.)

†Genette, Gérard, Paratexts. Thresholds of interpretation [1987], overs. Jane E. Lewin, Cambridge 1997, kap. 1: «Introduction», s. 1–15 og kap. 2: «The publisher’s peritext», s. 16–36 (35 s.)

Hanna, Ralf, «Annotation as Social Practice», Annotation and Its Texts, red. Stephen A. Barney, New York 1991, s. 178–84 (7 s.)

Haarberg, Jon, «Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass’ ‘Herre Gud, ditt dyre navn og ære’», Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1 (1998), s. 79–92 (14 s.)

——, «Kommentar eller lesning? Filologi, litteraturvitenskap og et dikt av Olaf Bull», Filologi og hermeneutikk, red. Odd Einar Haugen, Christian Janss og Tone Modalsli, Oslo 2007, s. 11–33 (22 s.)

†Kondrup, Johnny, Editionsfilologi, Kbh. 2011, kap. 9: «Kommentering», s. 369–420 (50 s.)

McDonald, Peter «‘Not undesirable’. How J.M. Coetzee escaped the censor», The Times Literary Supplement, 19. mai 2000, s. 14–15 (7 s.)

McGann, Jerome, The Textual Condition, kap. 3: «The Socialization of Texts», Princeton 1991, s. 69–87 (18 s.)

McKenzie, D.F., Bibliography and the Sociology of Texts, kap. 1: «The Book as an Expressive Form» [1986], Cambridge 1999, s. 9–30 (21 s.)

Nøding, Aina, «Den siste mohikaner er ikke som før», Bokhistorie, red. Tore Rem, Oslo 2003, s. 205–24 (20 s.)

Parfait, Claire, «The Nineteenth-Century Serial as a Collective Enterprise. Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin  and Eugène Sue’s Les Mystères de Paris» i Proceedings of the American Antiquarian Society 112 (2004), s. 127–52

Ravitch, Diane, The language police. How pressure groups restrict what students learn, kap. 8: «Literature: Forgetting the tradition», New York 2003, s. 112–32 (20 s.)

Rem, Tore, «Materialiteten», i Kristin Asdahl m.fl., Tekst og historie. Å lese tekster historisk, Oslo 2008, s. 135–74 (38 s.)

Sanders, Julie, Adaptation and Appropriation, Abingdon 2016, del 1: «Defining Terms», s. 17–41 (24 s.)

Publisert 20. mai 2019 10:51 - Sist endret 20. mai 2019 10:58