Dette emnet er nedlagt

LIT4415 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4411-19 er et studium av én eller flere litteraturteoretiske tradisjoner eller problemstillinger. Det konkrete innholdet vil veksle fra semester til semester.

Pensum består av 500-700 sider teori. I tillegg kan det komme et utvalg litterære tekster i et omfang av inntil ett verk. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Kurset vil arbeide litteraturteoretisk med hvordan politiske forhold, kreativ virksomhet og subjektiv livserfaring øver innflytelse på hverandre. Vi vil i løpet av kurset behandle teori der leseerfaringen knyttes til politiske muligheter samt til avmakt og blokkering av politisk handling. Vi begynner med Freud, og går deretter videre med tenkere som tar Freuds teoretiske arv ut av en terapeutisk kontekst. Vi besøker Frankfurter-skolens kritiske kulturteori. Videre vil Deleuze og Guattaris arbeid med litteraturens særegne politiske epistemologi stå sentralt. Med utgangspunkt i Foucaults arbeid med å knytte kroppslig disiplinering og tekstlige nettverk til hverandre, utforskes lesningens potensial satt i forbindelse med biomakt. I forlengelsen av dette følger en undersøkelse av Friedrich Kittlers psykofysiske medieforståelse. Det teoretiske stoffet vil suppleres med tekster av Kafka, Beckett, J. M. Coetzee og Cormac McCartney, med særlig vekt på hvordan samtidsvirkeligheten vil kunne kreve en utfordring av forholdet mellom teori og litteratur.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en dypere forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og settes i stand til å demonstrere teoretiske innsikter i praktisk litterær analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 20-studiepoengsvarianten av emnet LIT4425 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er felles med tilsvarende 20-studiepoengsemne. Den er basert på at studentene deltar aktivt og at de presenterer utkast til semesteroppgaven muntlig i løpet av seminaret. Denne kommenteres av faglærer. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum.

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 10 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.

Undervisningen er felles med LIT4425 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (nedlagt) (20 sp)

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på cirka 8 sider á 2300 tegn uten mellomrom (totalt ca. 18.000 tegn), inkludert litteraturliste og fotnoter. Sistnevnte skal utformes i henhold til gitte normer. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk