Modernismens kjønn

 

Modernitet, modernisme og spørsmål om kjønn er uløselig knyttet sammen, selv om forbindelse sjelden tematiseres eksplisitt i mainstream forskning. På dette emnet skal vi derfor stille spørsmål om hvilken betydning kjønn, og seksualitet, hadde i den tidlige modernismen, og hvordan kjønn har preget modernismeteorier. Pensum består av tekster og bilder fra siste del av det 19. og de første tiårene av det 20. århundre. Vi fokuserer på modernitetsopplevelser – storbyen, identitetsproblematikk, kropp, kunst, kvinnelighet og mannlighet – og på kjønn og formeksperimentering.

 

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • lært å reflektere inn kjønnsdimensjonen i modernismens teori og estetiske praksis
  • lært å analysere litterære verk og billedkunst ut fra en eksplisitt tematisering av kjønn og modernisme
  • gjennom valget av oppgaveformulering og skriving av oppgaven satt deg inn i deler av den omfattende forskningen om kjønn og modernisme og dessuten opparbeidet skrivetrening og selvstendighet.

     

Publisert 20. nov. 2018 11:15 - Sist endret 22. jan. 2019 23:54