LIT4490 – Masteroppgave i litteraturformidling

Kort om emnet

Masteroppgaven skal tematisere de litterære formidlernes virksomhet. Den kan ta for seg forfatterinstitusjonen, tekstutgivelse, publiseringshistorie, forleggeri, anmelderi, litterær vurdering, kulturjournalistikk, bibliotek eller andre litterære institusjoner. Oppgaven kan innenfor denne rammen òg inneholde analyse av litterære og retoriske tekster. Den skal ha en klar problemstilling og inneholde teoretisk og metodologisk refleksjon etter vitenskapelige idealer. Omfanget skal være på 40 til 50 sider.

Oppgaven kan være individuell eller et prosjektarbeid, gjerne et gruppearbeid (inntil tre studenter per gruppe).

Hva lærer du?

I tillegg til spesialisert kunnskap om emnet for oppgaven får studenten solid prosjekterfaring. Hun/han opparbeider kompetanse i å finne frem til, utvikle og avgrense et materiale og en relevant problemstilling. Prosjekterfaringen kan være knyttet til samarbeid eller til et eget selvstendig arbeid. I begge tilfelle oppøver studenten ferdigheter i skriftlig presentasjon og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til masterprogrammet i nordiske studier, studieretning litteraturformidling.

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet. Den ansvarlige for studieretningen oppnevner veileder etter at prosjektbeskrivelsen er godkjent (se NOR4491). Veiledning foregår individuelt eller i grupper.

Når du starter veiledningen, fyller du og veileder ut veiledningsavtalen og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Se informasjon om masterstudiet og masteroppgaven.

 

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og 15. februar eller 1. juni i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Masteroppgaven skrives normalt på norsk, men engelsk og andre skandinaviske språk aksepteres.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for LIT4490.

Sensurveiledning for masteroppgaver i litteraturformidling.

Generell sensorveiledning for masteroppgaver uten muntlig eksamen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning.

Eksamen

Vår og høst