Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et grunnkurs i nederlandsk språk som tar for seg grunnleggende grammatikk, uttale og vokabular.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å kommunisere skriftlig og muntlig på et elementært nivå. De skal ha en rimelig god uttale og kunne uttrykke seg sammenhengende om enkle, dagligdagse emner. De skal videre kunne lese enklere fag- og skjønnlitterære tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper med Nederlandsk mellomfag.

Undervisning

Emnet strekker seg over et halvt semester. Undervisningen blir gitt som forelesning/seminar i første halvdel av semesteret (normalt 7 uketimer i 6 uker). For å kunne avlegge eksamen i emnet må studentene levere inn og få godkjent to skriftlige arbeider. Arbeidene leveres til faglærer innen oppgitte frister.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen (4 timer) etter avsluttet kurs. Prøven omfatter oversettelse fra norsk til nederlandsk, grammatiske spørsmål, samt en kort stil.


Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/NED1101/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste semestrene emnet blir gitt. Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har trukket eksamensmeldingen sin i StudentWeb innen en gitt frist

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Erstattet av NED1104 – Innføring i nederlandsk

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Nederlandsk og norsk