Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i gammelnederlandsk grammatikk og språkhistorisk tekstforståelse.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å oversette en gammelnederlandsk tekst og kommentere den språkhistorisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk, studieretning for eldre nederlandsk språk, eller annet relevant masterprogram.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bør tas samtidig med eller etter NED4102 – Nederlandsk språk: Språkhistorie (nedlagt).

Overlappende emner

Ved overgang fra nederlandsk hovedfag til master i eldre nederlandsk språk får studenter som har avlagt eksamen i fellespensum i nederlandsk hovedfag (30 sp), ekvivalens for NED4103 og godskrives i tillegg 20 studiepoeng.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veileding. Studentene må regne med en del selvstudium.

Emnet har ingen obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og ikke pliktig oppmøte til undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave (ca. 8-10 sider), der studentene skal redegjøre for ett eller flere språkhistoriske emner med utgangspunkt i en gammelnederlandsk tekst.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på nederlandsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Nederlandsk og norsk