Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NORAM1503 - Vår 2006

Semesteressays (kvalifiseringsessays) vil utleveres i min hylle i korridoren i 11. etasje Niels Treschows hus, mandag morgen den 29.5. [hvis de ikke ligger i min hylle, ligger de på toppen av skapet (plassmengel)]

(OM)

26. mai 2006 12:10

Eksamen Jeg lovet å legge ut eksamensoppgavene fra i fjor. Jeg glemte at pensum er blitt revidert, slik at de ikke lenger er relevante.

Men eksamen vil bestå av:

A. Essay-spørsmål: Du besvarer to av 3 (eller 4) alternativer B. Indentifikasjons-/definisjons-spørsmål. Du definerer/forklarer 5 (av 5) begrep, historiske fakta, etc., med noen få (maks 5) linjer.

(OM)

9. mai 2006 21:32

NB! Boken Cummings & Wise, Democracy under Pressure, er kommet i nyutgave i Akademika! [OM]

8. feb. 2006 16:22