Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NORAM1504 - Vår 2005

Klasseromseksamen 9. mai vil finne sted i Aud. 1, Sophus Bugges hus, kl. 14.15 - 16.15

28. apr. 2005 02:00

Gruppebytte: Hvis du ønsker å bytte gruppe må du finne noen å bytte med. Skjema for dette blir lagt ut i 9. etasje NT.

Eneste unntak fra dette er direkte kollisjon med annen undervisning eller problemer med kveldsundervisning pga. omsorg for barn. I disse tilfelle kan man sende en e-post til h.l.eriksen@iba.uio.no med fødsels/personnummer, navn på emne, og hvilken gruppe man ønsker å bytte fra og til. Hvis denne muligheten misbrukes vil den bli fjernet.

9. des. 2004 01:00