Dette emnet er nedlagt

NORAM4304 – American Literature as Social Criticism

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil vise hvordan amerikansk litteraturhistorie i sterkere grad enn de fleste andre nasjonallitteraturer har vært preget av et kritisk perspektiv på kultur og samfunn. Dette er den mørke undersiden av den ofte ukritiske optimismen og idealiteten som ellers har vært karakteristisk for amerikanerne. Gjennom utforskingen av tekster fra forskjellige perioder, genrer og regioner vil kurset søke å vise spennvidden i denne kritikken, både tematisk og formelt. Det vil også bli fokusert på hvordan enkelte bøker har fungert som "cultural events" og dermed fått betydning for samfunnsutviklingen i USA.

Hva lærer du?

Studentene vil få innsikt i det amerikanske samfunn, både historisk og i nåtid, med utgangspunkt i skjønnlitterære tekster. De utvikler sine kritiske og analytiske ferdigheter, både i møtet med pensumlitteraturen og gjennom det skriftlige arbeidet som inngår i kurset.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Mellom tre og ti studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på master i Nord-Amerikastudier, litteratur, LAP eller annen relevant master.

Anbefalte forkunnskaper

ENG1304 – American Literature, NORAM2305 – Literature and Society in the United States and Canada (nedlagt) eller NORAM4305 – Literature and Society in the United States and Canada (nedlagt).

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene følger undervisningen (80% obligatorisk oppmøte).

Eksamen

Mappe, som består av en semesteroppgave på 7 sider over et selvvalgt emne som skal godkjennes av lærer og en to-timers klasseromseksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

rakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Engelsk