Dette emnet er nedlagt

NORAM4506 – History of American Women's Movements

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en historisk fremstilling av organiseringen av feministene i USA. Det vil fokusere både på kvinners samarbeid på tradisjonelle politiske måter, og innenfor alternative formelle og uformelle strukturer. Vi vil se på forskjellige teorier amerikanske feminister har brukt for å forklare verden i et totalitetsperspektiv og å forstå sine egne roller, både på det personlige og det sosiale plan. Kurset vil studere kvinners strategier og resultatene av at noen forsøker å realisere teoriene i sine egne liv. Kursets innfallsvinkel er historisk, men sosiologiske teorier og debatter omkring sosiale bevegelser og organisasjoner vil bli inkludert. Primærfokus vil være på det 20. århundre, men vil ta utgangspunkt i viktige begivenheter for kvinnebevegelsen på 1800-tallet. En gjennomgående problemstilling vil være hvordan forskjeller med hensyn til rase, klasse, og seksuell legning representerer en betydelig utfordring for ideen om det universelle søsterskap. Her ser vi hvordan teori og historiske forutsetninger er nært knyttet til hverandre.

Hva lærer du?

Studentene vil lære kritisk analyse, og bruk av primære dokumentkilder og selvbiografier. Man vil også oppøve en forståelse av feministisk teori knyttet til historie. Skriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Krever masteropptak på EAS-programmet, studieretning for Nord-Amerika, Lektor- og adjunktprogrammet eller annet relevant program.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig såvel som muntlig.

ENG2573 – American Society and the Law (nedlagt) eller NORAM4572 – American Women's History (nedlagt) er sterkt anbefalt.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en ukes undervisningsfri periode som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Undervisningen er obligatorisk (90% oppmøte).

Eksamen

Semesteroppgave på 10 standardsider.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Engelsk