Dette emnet er nedlagt

NORAM4509 – Regional Geography & Regionalism in the USA

Kort om emnet

Regionen er et politisk og kulturel nøkkelkonsept. Kurset tar i betraktning viktigheten av de geografiske regioner og ideer om regionalisme i utviklingen av det amerikanske samfunn. Politisk regionalisme er et viktig aspekt av den amerikanske føderalisme, og regionale kulturelle betydninger var et viktig grunnlag for utviklingen av amerikansk nasjonalidentitet. Samtidig har regionalismen vært en kilde til politisk og kulturell opposisjon til amerikansk nasjonalisme, både fra høyre- og venstresiden. Dette er et interdisiplinært kurs basert på økonomisk, politisk, og kulturell geografi, sammen med litteratur og kunsthistorie.

Hva lærer du?

Innsikt i det amerikanske samfunn, både historisk og i nåtid, med utgangspunkt i regionalisme-ideer og i USAs regionale utvikling. Å utvikle kritiske og analytiske ferdigheter, både i møtet med pensumlitteraturen og gjennom det skriftlige arbeidet som inngår i kurset.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Miniumum tre og maksimum ti studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogram.

Anbefalte forkunnskaper

NORAM1500 – American history (nedlagt).

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret.

Eksamen

Studentene skal gi en muntlig presentasjon (bestått/ikke bestått) på et oppgitt emne, og skrive en semesteroppgave (ca.10 standardsider) til fastsatt frist. Semesteroppgaven kan utgjøre begynnelsen på en masteroppgave og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet telle 15 studiepoeng i gammel studieordning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Engelsk