Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Globalisering er både et økonomisk-politisk-kulturelt fenomen, og en idé som skaper mange og til dels motsigende visjoner, håp og frykt. Globalisering er også et svært omstridt konsept i samfunnsfagene. Dette kurset vil gi en introduksjon til debatten om betydningen av "globalisering" i tillegg til å vurdere betydningen av større åpenhet til resten av verden for økonomi, politikk og kultur i USA.

Hva lærer du?

Å utvikle kritiske og analytiske ferdigheter i forhold til fundamentale samfunnsvitenskapelige konsepter. Å lære hvordan teoretiske konsepter kan brukes som en tilnærming til lesningen av innholdsorientert materiale. Å oppnå en oversikt over debatter som ligger til grunn for mange samtidige utviklingslinjer innenfor humanistiske og sosiale disipliner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum tre og maksimum ti studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogram i Nord-Amerikastudier, LAP eller annet relevant masterprogram. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret, i alt 20 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. 80% obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Studentene vil ha muntlige fremlegg over oppgitte emner. Disse må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Vurderingen baseres på en semesteroppgave på ca. 10 standardsider.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Engelsk