This course is discontinued

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Deborah Kitchen-Døderlein  (kontaktinformasjon)   Faglærer (rom NT 1115)
Helle Linné Eriksen  (kontaktinformasjon) Tirsdag og torsdag 13.00-14.30, eller etter avtale (rom NT 803).   Studiekonsulent
Published May 15, 2007 11:51 AM - Last modified June 4, 2007 4:04 PM