Semesterside for POL1001 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Vi starter opp polsk-undervisningen med et fellesseminar for POL1001 - Polsk grammatikk og POL1002 - Polsk språkbruk 1 mandag 21. august.

P. A Muchs hus (ved Blindern trikkestasjon), seminarom 11, kl 10:15-12.00.

Viktig informasjon om polsk språk og om studieopplegget vil bli gitt. Ta derfor kontakt med en av lærerne hvis du er forhindret i å komme.

Vel møtt til alle!

Hilsen

Knut Andreas Grimstad, k.a.grimstad@ilos.uio.no

Roar Lishaugen, roar.lishaugen@ilos.uio.no

11. aug. 2017 09:51