Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POL1110 - Høst 2004

Undervisningsmateriale er nå lagt ut

6. mars 2005 02:59

Viktig beskjed til studenter som avlegger eksamen i POL1110 høstsemesteret 2004. Det er ikke anledning til å melde seg til POL1120 før sensur foreligger. Alle som består POL1110 er garantert plass på emnet.

17. nov. 2004 01:00

Undervisningen er avlyst 9. november, men vil bli tatt 6. desember kl. 10.15-12 på 411 PAM.

9. nov. 2004 01:00