Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POL1110 - Høst 2006

Oppsummeringstimen i polsk grammatikk (ikke obligatorisk) finner sted på Georg Sverdrups hus, grupperom 8, onsdag 6. desember kl. 14.15-16.00.

24. nov. 2006 14:21

Tid og sted for kvalifiseringsprøvene blir følgende:

1. kvalifiseringsprøve - uke 40, mandag 2/10. Prøven taes i Fronter og vil være åpen fra kl. 10.00 til 11.00 (60 min).

2. kvalifiseringsprøve - uke 46, mandag 13/11. Prøven taes i seminarrom 4 Sophus Bugges hus, kl. 12.15-14.00 (to timer).

19. sep. 2006 12:40

Faglærerne minner om at alle som skal avlegge eksamen i POL1120 først må få godkjent to kvalifikasjonsprøver (nærmere opplysninger om tid og sted følger). I tillegg må det i løpet av semesteret leveres minst 6 korte skriftlige arbeider (tre polske korttekster, tre oversettelser til norsk). Utlevering/innlevering skjer gjennom Class Fronter.

4. sep. 2006 13:56