Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POL1110 - Høst 2012

Skriftlig eksamen 17. desember kl. 09:00 (6 timer).

Lesesal D Sophus Bugges hus

16. des. 2012 20:31

KVALIFISERINGSOPPGAVE!!! Studentene skal skrive en Kvalifiseringsoppgave for POL1110 hjemme i perioden fra 8. oktober kl. 14.00 til 12. oktober kl. 9:00. Oppgaven skal ligge i Innleveringsmappen på Fronter. Studentene skal laste opp sine besvarelser inn i denne mappen. Etter innleveringsfristen stenges mappen. Dette er en obligatorisk oppgave som studentene må bestå for å kunne avlegge eksamen. M.v.h. Katarzyna Kozak-Opsahl; emneansvarlig

4. okt. 2012 11:37

VIKTIG! Seminarene på FREDAG den 14 SEPTEMBER er AVLYST. I stedet tar vi 2 timer ekstra den 26 november. M.v.h. Katarzyna Kozak-Opsahl

8. sep. 2012 01:09