Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Øvelse i polsk uttale, i å forstå muntlig polsk og i selv å tale polsk.

Hva lærer du?

Å kunne føre en enkel samtale på polsk og kunne følge enkle polske muntlige monologer. Å kunne lese en polsk tekst opp.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse. Emnet tas parallelt med eller etter emnet ”Polsk språk 1” (POL1110) . Eksamen i ”Polsk språk 1” (POL1110) må være bestått før eksamen i ”Polsk samtale”

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse. Elementært kjennskap til polsk grammatikk og omsetning mellom polsk skrift og tale.

Overlappende emner

Emnet utgjør sammen med emnet ”Polsk språk 1” (POL1110) polsk semesteremne etter gammel ordning.

Undervisning

Gruppeundervisning 2 timer pr. uke den ene halvdelen av semesteret. Undervisningen gis så vidt mulig av lærer med polsk som morsmål. Samtaleøvelsene tar utgangspunkt i enkle polske tekster (ikke pensum). Studentene benytter videre Fakultetets språklaboratorium.

Eksamen

Ved kursets slutt: en muntlig prøve med utgangspunkt i en ukjent tekst. Bedømmes med bestått/ikke-bestått.

Annet

Emnet er obligatorisk innen Språkprogrammet, polsk. Emnet kan dessuten innpasses i studieløp der studenten trenger kompetanse i muntlig polsk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Ikke våren 2004

Undervisningsspråk

Norsk