Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet undervises annenhver vår.
En oversikt over polsk litteraturs historie fra Kochanowski (1500-tallet) til i dag, med særlig vekt på den polske litteraturens historiske kontinuitet. Den polskspråklige litteraturens historiske kontekst.

Hva lærer du?

Kunnskap om den polske litteraturens utvikling. Innblikk i problemer knyttet til avgrensing av studieobjektet og til periodisering av litterær utvikling. Kjennskap til diskusjoner om drivkrefter i den litterære utviklingen og om forholdet mellom litteratur, kultur og samfunn. Orientering om polske betydelige forfatterskap og verker.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet er primært for studenter på språkprogrammet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot POL1302 – Den polske litterære kanon (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning i uken (1 dobbelttime) i 7 uker. Det forutsettes høy grad av selvstudium. Pensumlitteraturen er på skandinaviske språk og engelsk.

Undervisningen går i første halvdel av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager over ett oppgitt tema på 4 normalsider.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Resultatet publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i Språk-programmet med studieretning polsk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Dette emne går siste gang vår 2010. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk