Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet undervises annenhver vår.
Det arbeides med et utvalg av polske skjønnlitterære tekster fra perioden 1945 til i dag. Innlæring av mer kompliserte språklige og litterære strukturer, innlæring av et større polsk ordforråd, øvelse i å analysere polske tekster. Erfaring med skriftlig fremstilling (på norsk) av emner innen polsk litteratur.

Hva lærer du?

Å bli bedre i stand til å arbeide selvstendig med mer kompliserte polske tekster og til å skrive (på norsk) om polsk litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved få påmeldte kan emnet bli avlyst.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Da de litterære tekstene leses på polsk anbefaler vi forkunnskaper i polsk språk 1 tilsvarende POL1110.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Det arbeides med et pensum bestående av polske tekster (skjønnlitteratur og sakprosa) etter 1945. Noen tekster gjennomgås intensivt i timene, andre tekster leser studentene på egen hånd.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: tre skriftlige oppgaver (på norsk) må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Det tas utgangspunkt i en tekst fra pensum og det gis to oppgaver å velge imellom. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POL1301/eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Bruk av polsk-polsk ordbok er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Det kan også svares på polsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter vurderingsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i programmet for litteraturstudier med studieretning polsk litteratur.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Dette emne går siste gang vår 2010. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk