Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POL1502 - Vår 2004

OBS! Eksamen 8. juni utsat til kl. 15.00!

7. juni 2004 02:00

Eksamen finner sted i sem.rom 102 Niels Treschows Hus. Første kandidat eksamineres fra kl. 9.00. Så vidt mulig eksamineres kandidatene i alfabetisk rekkefølge etter etternavn.

4. juni 2004 02:00

Eksamen: Dato for muntlig eksamen er 8.juni.

3. mai 2004 02:00