Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POL1502 - Vår 2005

Muntlig eksamen holdes ons. 8. juni. Alle kandidater møter opp kl. 10 ved sem.rommet 152 PAM (1. etg. P.A. Munchs hus). Kandidatene skal eksamineres i alfabetisk rekkefølge (20-30 min. per kand.) med to interne sensorer tilstede. Sensuren blir etterhvert lagt inn i studentweb. Lykke til!

4. mai 2005 02:00