Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Arbeid med polske sakprosatekster i et tekstvitenskapelig perspektiv.

Hva lærer du?

Å kunne gjennomføre og skriftlig formidle en selvstendig tekstvitenskapelig analyse av en polsk sakprosatekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet ”Polsk språk 1” (POL1110), ”Sentral-Europas historie” (SEU 1503), ”Kultur og samfunn i Sentral-Europa” (SEU1501). Minst 20 stp i kultur/samfunnsfag.Emnet må tas parallelt med eller etter emnet ”Polsk språk 2” (2110).

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i polsk språk, Sentral-Europa-studier og kultur/samfunnsfag.

Overlappende emner

Emnet er nytt.

Undervisning

Det gis bare individuell veiledning. Det gis veiledning både av faglærer i polsk og av faglærer på Sentral-Europastudier.

Eksamen

Studenten velger i samråd med faglærerne en polsk sakprosatekst og skriver en kort analyse av den (1.500 - 2.000 ord). Oppgaven bedømmes med bestått/ikke-bestått.

Annet

Emnet kan velges av studenter på Språkprogrammet, på Europeiske og amerikanske studier, studieretning Sentral-Europa (variant med polsk) og på Litteraturstudier

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Kontakt instituttet.

Eksamen

Kontakt instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk