Dette emnet er nedlagt

POL4490 – Masteroppgave i oversettelse - polsk

Kort om emnet

Masteroppgaven i oversettelse er et selvstendig forskningsprosjekt på 30-50 sider basert på din godkjente prosjektskisse. 

Oppgaven består av en oversettelse av en litterær tekst fra polsk til norsk og en kommentar.

Avhengig av originaltekstens vanskelighetsgrad, kan du enten velge en lengre tekst med en kortere kommentar, eller én eller flere kortere tekster med en mer utførlig kommentar. Kommentaren skal diskutere både konkrete og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelsen.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • har du fordypet innsikt i og kan selv gjøre oversettelsesfaglige vurderinger

  • kan du arbeide selvstendig med oversettelser, både praktisk og teoretisk

  • kan du anvende oversettelsesfaglige grep og metoder kritisk og analytisk

  • har du innsikt i kontrastive problemstillinger

  • har du innsikt i polsk og norsk språk og litterær stilistikk på et høyt nivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk .

Undervisning

I emnet SLAV4102 – Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier skriver du en prosjektbeskrivelse som gir grunnlag for tildeling av veileder.

Det er ingen ordinær undervisning i emnet. Når du starter veiledningen, fyller du og veileder ut veiledningsavtalen og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Se informasjon om masterstudiet og masteroppgaven.

 

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og 15. februar eller 1. juni i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Det er viktig at du legger ved teksten du har oversatt. Du velger selv om du vil trykke den i oppgaven, eller levere den løs ved siden av. Da må den være i to eksemplarer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Masteroppgaven skrives på polsk og norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for POL4490.

Sensorveiledning for master uten muntlig.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning.

Eksamen

Vår og høst