Dette emnet er erstattet av POR1001 – Innføring i portugisisk.

Semesterside for POR1000 - Høst 2014

Detaljert timeplan ligger på Fronter

18. aug. 2014 11:55