Dette emnet er erstattet av POR1001 – Innføring i portugisisk.

Pensum/læringskrav

 • Tavares, Ana: Português XXI , Nível 1, Livro do Aluno, 2004. Lidel, Lisboa .
 • Tavares, Ana: Português XXI , Nível 1, Cadernos de exercícios, 2004. Lidel, Lisboa .
   
 • Tavares, Ana: Português XXI , Nível 2, Livro do Aluno, 2004. Lidel, Lisboa .
 • Tavares, Ana: Português XXI , Nível 2, Caderno de exercícios, 2004. Lidel, Lisboa .
   
 • Tavares, Ana: Português XXI , Nível 3, Livro do Aluno, 2004. Lidel, Lisboa .
 • Tavares, Ana: Português XXI , Nível 3, Caderno de exercícios, 2004. Lidel, Lisboa .
   

Anbefalt ordbok:

 • Engh, Jan: Portugisisk lommeordbok : português-norueguês, norueguês-português - 2. utg. - Oslo : Kunnskapsforl., 2008. ISBN 978-82-573-1989-2 (ib.)
   

Teoretisk grammatikk – anbefalte oversiktsverk:

 • Hutchinson, Amélia P. & Lloyd, Janet: Portuguese - An Essential Grammar, 2000. Routledge, London.

eller

 • Schmitt Jensen, Jørgen & Lohse, Birger: Elementær portugisisk grammatik , (2. utgave), 2004. Gyldendal, København.

 

Publisert 26. mai 2015 15:51 - Sist endret 26. mai 2015 15:51