Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 3. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

To skriftlige prøver og obligatorisk oppmøte 11 av 14 seminarer

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 04:40