Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnopplæring i sentrale emner i portugisisk grammatikk, og gir innføring i måten man kommuniserer på portugisisk. Det tar for seg de viktigste kulturforskjellene mellom norsk og portugisisk grammatikk, og bruker mange forskjellige tekster (litterære, vitenskapelige, kronikker, avisartikler og underholdning) fra de landene der man snakker portugisisk. Det gir også en lett innføring i portugisisk skriving og øvelse i muntlig kommunikasjon.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • Bred kunnskap om sentrale emner i portugisisk grammatikk, og om de viktigste forskjellene mellom portugisisk og norsk
  • Bred innsikt i de viktigste språklige forskjellene mellom portugisisk fra Brasil, Afrika og fra Portugal
  • Kjennskap til diverse tekstsjangre på portugisisk og de vanligste språklige konvensjonene for å skrive brev, e-post og å snakke på gata
  • Litt erfaring i å skrive på portugisisk

I tillegg kan du:

  • Gjenkjenne generelle trekk som tempus, setninger og bisetninger, nominalfraser og vanlige grammatiske konstruksjoner
  • Forklare forskjellene mellom tempus på portugisisk og vanlig bruk av dem, grunnleggende trekk ved bruken av refleksiv og plassering av trykklette pronomer og bruk av kvantifisering i portugisisk
  • Lese og skrive på portugisisk, og gjennomføre samtaler på språket
  • Lære av portugisiske tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Har du ikke studieplass ved Universitetet i Oslo? Søk om plass på våre studieprogrammer!

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II eller tilsvarende fra videregående skole (kompetansemål i faget) eller POR1001 – Innføring i portugisisk eller tilsvarende kunnskaper om og ferdigheter i portugisisk.

Vi har også utformet en diagnostisk test slik at du selv kan teste om du har forkunnskapene vi anbefaler for å følge undervisningen i emnet. Du bør få minst 70 % riktige svar. Får du mindre enn dette, bør du ta POR1001 – Innføring i portugisisk før du melder deg opp til dette emnet. Ønsker du likevel å begynne rett på POR1101 – Portugisisk språk 1, må du regne med å måtte arbeide hardt for å kunne følge med.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot POR1103 – Grunnkurs i portugisisk språk (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, 1 time per uke i 14 uker, og seminarer, 2 timer per uke i 14 uker.

Obligatorisk aktivitet:

  • Tre skriftlig kvalifiseringsoppgaver innlevert innen tre gitte frister, pluss en muntlig presentasjon (for hele klassen) knyttet til en av dem.

Du må få godkjent obligatoriske aktiviteter av faglærer for å kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må også være godkjent i samme semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

Eksamen

Emnets vurderingsform er en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt med ettspråklig portugisisk ordbok under eksamen. Hvis ordboken har grammatikkdel eller bøyingsmønstre stiftes sidene der dette står sammen, slik at de ikke kan leses under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Portugisisk