Sensorveiledninger og tidligere eksamensoppgaver

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Note that curriculum and/or the form of examination may have changed!

Eksamensoppgaver Sensorveiledninger
Høst 2019 Høst 2019
Høst 2018 Høst 2018
Høst 2017  

 

Publisert 21. des. 2018 13:02 - Sist endret 12. mars 2020 09:24