Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR1301 - Høst 2004

Muntlig eksamen: alle eksamensklarerte kandidater må møte torsdag 16. desember kl. 9.00 i sem.rom 405 PAM.

10. des. 2004 01:00

Alle som skal ta eksamen i høst, men som ikke følger forelesningene, må OMGÅENDE ta kontakt med anne.sletsjoe@kri.uio.no for å avtale obligatorisk muntlig eller skriftlig tekstpresentasjon. Kun studenter som har holdt/innlevert en slik presentasjon og fått den godkjent, kan gå opp til eksamen!

27. okt. 2004 02:00

Revidert og endelig undervisningsplan (ukeplan) er sent som e-post til hver påmeldte student.

Merk: Anne Sletsjøes treffetid er flyttet til onsdager kl. 12 - 13, kontor 308 NT hus.

20. aug. 2004 02:00