Dette emnet er nedlagt

Alle som skal ta eksamen …

Alle som skal ta eksamen i høst, men som ikke følger forelesningene, må OMGÅENDE ta kontakt med anne.sletsjoe@kri.uio.no for å avtale obligatorisk muntlig eller skriftlig tekstpresentasjon. Kun studenter som har holdt/innlevert en slik presentasjon og fått den godkjent, kan gå opp til eksamen!

Publisert 27. okt. 2004 02:00 - Sist endret 7. mars 2005 21:15