Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR1301 - Høst 2005

Kandidatlisten til muntligeksamen er nå lagt ut her på emnesiden. Listen henges også opp på oppslagstavlen utenfor eksp. kontoret i 7. etg. NT

14. nov. 2005 15:44

Obligatorisk innlevering Eksamensmeldte studenter som ikke følger undervisningen, må innen 19. oktober skrive et resyme av Miguel Torgas novelle "O leproso". Resyméet skal skrives på portugisisk og være på 1 - 2 pc-sider. Det sendes elektronisk til anne.sletsjoe@ilos.uio.no, som så, elektronisk, gir den enkelte tilbakemelding på om innleveringen er godkjent.

19. sep. 2005 12:34

NYTT ROM: HARRIET HOLTERS HUS ROM 041!

31. aug. 2005 09:26