Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR1301 - Vår 2004

Sommerkurs i portugisisk språk for utlendinger ved Universidade do Porto, 5.- 30. juli 2004.

Les mer på Faculdade de Letras da Universidade do Porto

7. mars 2005 21:15

Liste over tid og sted for muntlig eksamen 1. juni er hengt opp på KRIs tavler i 4. et. NT.

25. mai 2004 02:00

Siste undervisningstime er flyttet fra mandag 24. mai til tirsdag 18. mai kl. 10.15-12 i rom 433 NT hus.

På slutten av timen vil vi også ta opp spørsmål i tilknytning til eksamen.

10. mai 2004 02:00